Nyheder
Mosbyvej for mulig for at blive tilsluttet nettet
FFFFFF
FFFFFF
Vi er i fuld gang med at etablere fællesantenne på Mosbyvej.
FFFFFF
FFFFFF
FFFFFF
Mosby / Annebergparken:

I løbet af juni 2014 vil de første være koblet på med TV og hurtigt internet.

Al fremtidig fremføring vil ske med fiber, mens tilslutningen ind til det enkelte medlem fortsat vil ske med kabel.

FFFFFF